Politik for administration af persondata i Do-Best I/S

 

1. GENERELT

 

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Do-Best I/S indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, eller benytter vores hjemmeside, www.do-best.dk

Vores ydelser er rettet mod sundhedsinstitutioner, og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om den institution, du repræsenterer.

Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden.

Do-Best I/S er dataansvarlig for dine personoplysninger.

                    

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG MED HVILKET FORMÅL

 

2.1 Når du besøger Hjemmesiden: Vi indsamler ikke oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, når du besøger denne. Vi kan se at hjemmesiden er benyttet af en bestemt brugeradgangskode/evalueringskode og hvilke afsnit som er besøgt, men ikke hvem der har anvendt denne.

2.2 Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve: Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadresse. Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig og holde ajour med nyheder i vores program.

2.3 Når du bestiller en licens hos os eller modtager et tilbud fra os: Vi indsamler oplysninger om dit navn, hvilken institution du repræsenterer, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke ydelser, du bestiller, leveringstidspunkt og -måde. Formålet med denne behandling er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser, og for i øvrigt at opfylde den aftale vi har indgået med dig/den institution du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere.

 

3. DINE RETTIGHEDER

 

Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

3.1 Indsigtsretten

3.1.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

3.1.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til post@do-best.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

3.2 Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

3.3 Retten til at tilbagekalde samtykke

3.3.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

3.4 Retten til at klage

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
 

4. KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via mailadressen: post@do-best.dk.

 

5. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil den nye version af persondatapolitikken være tilgængelig på Hjemmesiden.

 

 

Information om persondatalovgivningen.