Om ideen bag programmet og forfatterne

 

Om Do-Best-ideen
Do-Best e-learningsprogrammet er en platform, som først og fremmest er udviklet for at synliggøre den store mængde viden der danner grundlag for genbehandlingsenhedernes ydelser og som et sted hvor den enkelte medarbejder selv og i eget tempo kan tilegne sig denne viden. Derudover er der udviklet en tilhørende ledelsesdel så hele organisationen og lederne kan iværksætte kompetenceudvikling og tage ansvar for at medarbejderne får og har den nødvendige viden.

 

Do-Best er et sted hvor man hurtigt og let kan finde den nyeste viden indenfor håndtering og/eller genbehandling af kirurgiske instrumenter herunder robot – og mikro instrumenter, endoskoper og rent og sterilt engangsudstyr. Programmet er udviklet så alle uanset baggrund, formål eller niveau kan indhente viden, vedligeholde denne og øge kompetencerne med en mulighed for at få en ledelsesmæssig evaluering.

 

Do-Best e-learningsprogrammet indeholder forskellige emneområder og indenfor hvert af områderne er der udviklet en Lærebog, en Legeplads og en Ledelsesdel. I Lærebogen findes i alt ca. 1.100 sider med teoretisk lærebogsstof og på legepladsen er der mulighed for at afprøve sin kunnen i de ca. 1.100 testspørgsmål. Heraf 600 på et grundlæggende niveau og 500 på et udvidet niveau. På Legepladsen præsenteres man for et spørgsmål og en række udsagn, hvor man kan vælge det rigtige svar blandt tre svarmuligheder. Når en test er afsluttet ses det opnåede resultat straks af testtageren.
For hvert spørgsmål er der et kort ”lær mere” afsnit. Her kan man både ved rigtige og forkerte svar finde en uddybende besvarelse på spørgsmålet.

 

Endelig indeholder programmet et afsnit til brug for ledelsesevaluering. I alt findes 17 evalueringstest, 8 på et grundlæggende niveau og 9 på et udvidet niveau. Evalueringsspørgsmålene er udpluk fra Legepladsspørgsmålene, og her kan ledelsen måle, vurdere og dokumentere afdelingens- og medarbejdernes aktuelle vidensniveau. Resultatet af disse tests er kun synlige for ledelsen.

Denne del er fra forfatternes side tænkt som minimum en årlig udført test, der som en del af organisationens kvalitetsledelsessystem, kan dokumentere enhedens samlede vidensniveau i forhold til de fastsatte mål.

 

Det er været forfatternes hensigt at udvikle et egnet, let tilgængeligt, ikke omkostningstungt men derimod et ressourcebesparende værktøj, der gør det muligt at relevante afdelinger og personalegrupper i sundhedssektoren løbende og let får adgang til viden og et individuelt og organisatorisk hverdagsværktøj til kompetenceudvikling. Do-Best e-learningsprogrammet er også tænkt som et effektivt redskab ved oplæring af nyt personale samt ved forskellige uddannelsesforløb.

 

 

 

Winnie Delfs er uddannet sygeplejerske og har gennet sit mangeårige virke opnået stor erfaring fra klinikken og det tværfaglige samarbejde som foregår i sundhedssektoren. WD er også specialuddannet intensiv sygeplejerske og har i mange år arbejdet med patientpleje på højteknologiske afdelinger. Undervisning og uddannelse har altid været en del arbejdet og WD har både undervist, udarbejdet undervisnings– og uddannelsesplaner indenfor flere områder. I de sidste mange år har ledelsesopgaven været i fokus og en uddannelse på SDU hvorfra bl.a. den opnåede viden om strategisk ledelse siden er blevet anvendt i arbejdet med at opbygge, udvikle og kvalitetssikre en genbehandlingsenhed. Personaleledelse og arbejdet med motivation og arbejdsglæde har ligeledes optaget hende i mange år. Samtidig har hun arbejdet med innovation og udvikling af forskelligt udstyr og har i den forbindelse haft et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, projektorganisationer og en række private firmaer.

Kontakt: mobil:+45 31952630, mail: winnie@do-best.dk

 

Pia Hilsberg, er uddannet sygeplejerske, har i mere end 30 år arbejdet med genbehandling af medicinsk udstyr til flergangsbrug. Gennem 15 år leder af en genbehandlingsenhed; i den periode med til at udvikle det første elektroniske sporbarheds- og dokumentationssystem i Danmark; afprøvede og implementerede i samme periode ISO-9000 tankegangen i forhold til genbehandling af medicinsk flergangsudstyr. Er medudvikler af og har undervist på sterilassistentuddannelsen under EPOS, den ”specialerettede uddannelse for nøglepersoner indenfor genbehandlingsområdet” og på diplommodulet "Metoder i klinisk kvalitetsudvikling - genbehandling. Er forfatter til afsnittet om genbehandling af kirurgisk flergangsudstyr i  lærebog om operationssygepleje. Har været  ordførende for den arbejdsgruppe, der er udarbejdet den danske standard DS2451-13; Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Krav til genbehandling af sterilserbart medicinsk udstyr. Deltaget i udvikling af automatiserede løsninger til brug indenfor genbehandlingsområdet og har været partner i udvikling af "Julius - den autoklaverbare casecart", hvis udvikling blev støttet af Markedsmodningsfonden. Har i perioden 2001-2013 ejet og drevet virksomheden Hilsberg Consult, som rådgiver i forhold til kvalitetsudvikling indenfor sundhedsområdet. Fra 2013-2016 er virksomheden udvidet med en partner og fortsat under navnet Hilsberg & Partner ApS. I 2016 er Pia Hilsberg trådt ud af virksomheden og arbejder nu fremadrettet udelukkende med videreudvikling af Do-Best programmet.
Kontakt: mobil: +45 28228469, mail: pia@do-best.dk