Værktøjskassen

Dette afsnit i Do-Best er tænkt som et inspirationsafsnit for ledere og medarbejdere. Man er altid velkommen til supplere inspirationsmaterialet, det er blot at kontakte Do-Best forfatterne!

 

Foreløbig er følgende oprettet:

1.

Kom godt i gang med Genbehandlingsområdet

 

Kom godt i gang med Fleksible endoskoper

 

Kom godt i gang med Lager og logistik

 

Kom godt igang med Evalueringstest, for ledere

 

Kom godt igang med Statistikprogram, for ledere

 

 

2. Do-Best træningsprogrammer. Skemaer, der effektivt og overskueligt kan styre det enkelte personalemedlems udvikling med Do-Best værktøjet.

 

Link til træningsprogrammer:

 

1. Kirurgisk flergangsudstyr 

 

2. Kirurgisk flergangsudstyr - speciel del

 

3. Instrumentlære

 

4. Fleksible endoskoper

 

5. Infektionshygiejne og Mikrobiologi

 

6. Anatomi og Fysiologi

 

7. Kirurgiske indgreb

 

8. Lager og logistik

 

9. Indkøb/Anskaffelse af medicinsk udstyr

 

10. Kvalitet og kvalitetsudvikling

 

11. Arbejdsmiljø

 

Træningsskemaer kan også hentes via forsiden for hvert kapitel.

 

3. Oversigter over grundlæggende og videregående niveau

 

Oversigt over lærebogsstof, grundlæggende niveau

 

Oversigt over lærebogsstof, videregående niveau

 

Oversigt over legepladstest, grundlæggende niveau

 

Oversigt over legepladstest, videregående niveau

 

4. Diplom formularer til udfyldning og udskrivning

 

5. Do-Best oplærings- og kompetenceudviklingsmodel

 

6. Genbehandling før - nu - og i fremtiden

 

7. Sterilassistenter - En ny profession!

 

8. Teamwork og udvalgsarbejde

 

9. Fagidentitet

 

10. Do-Best historik

 

11. Referater fra konferencer og årsmøder

 

12. Administration af persondata

 

13. Hjælpeprogram til ordblinde