Værktøjskassen

Dette afsnit i Do-Best er tænkt som et inspirationsafsnit for ledere og medarbejdere. Man er altid velkommen til supplere inspirationsmaterialet, det er blot at kontakte Do-Best forfatterne!

 

Foreløbig er følgende oprettet:

1.

Kom godt i gang med Genbehandlingsområdet

 

Kom godt i gang med Fleksible endoskoper

 

Kom godt i gang med Lager og logistik

 

Kom godt igang med Evalueringstest, for ledere

 

Kom godt igang med Statistikprogram, for ledere

 

 

2. Do-Best træningsprogrammer. Skemaer, der effektivt og overskueligt kan styre det enkelte personalemedlems udvikling med Do-Best værktøjet.

 

Link til træningsprogrammer:

 

1. Kirurgisk flergangsudstyr 

 

2. Kirurgisk flergangsudstyr - speciel del

 

3. Instrumentlære

 

4. Fleksible endoskoper

 

5. Infektionshygiejne og Mikrobiologi

 

6. Anatomi og Fysiologi

 

7. Kirurgiske indgreb

 

8. Lager og logistik

 

9. Indkøb/Anskaffelse af medicinsk udstyr

 

10. Kvalitet og kvalitetsudvikling

 

11. Arbejdsmiljø

 

Træningsskemaer kan også hentes via forsiden for hvert kapitel.

 

3. Diplomformular

 

4. Erfaringer med brug af Do-Best i ledelsessammenhænge

 

5. Do-Best oplærings- og kompetenceudviklingsmodel

 

6. Eksempel på ledelsesmodel

 

7. Genbehandling før - nu - og i fremtiden

 

8. Sterilassistenter - en ny fagprofession!

 

9. Teamwork og udvalgsarbejde

 

10. Fagidentitet

 

11. Do-Best historik

 

12. Referater fra konferencer og årsmøder

 

13. Politik for administration af persondata i Do-Best I/S