Litteratur og referencer

Nedennævnte litteratur er anvendt i forbindelse med udarbejdelse af kapitlet om generel genbehandling af steriliserbart medicinsk flergangsudstyr:

 1. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr, CEI, 1. udgave 2019
 2. DS2451-13:2011, Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren; Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr
 3. Fagbog i operationssygepleje, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk Klinisk,1. udgave 2010
 4. Sterilization of Medical Supplies by Steam, Volume 1 - Generel Theory, Jan Huys, 2004
 5. Rengjøring, desinfektion og sterilisering av medicinsk udstyr, første norske udgave, 2014 (oversættelse af Jan Huys: Sterilization of Medical Supplies by Steam, 3. udgave 2010)
 6. The Complete Guide to Hygiene and Infection Control, Getinge, Sweden, 2007.
 7. Zentralsterilisation, mhp Verlag GmbH, årgange fra 1990 og frem til 2015.
 8. The Journal of Hosptial Infection, Elsevier, årgange fra 2006 og frem til 2015.
 9. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) om håndhygiejne; CEI, Statens Seruminstitut
 10. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for desinfektion; CEI, Statens Seruminstitut
 11. Desinfektion med 1000 ppm aktivt klor ved forekomst af Clostridium Difficile
 12. DSF/prEN ISO 15883-7; Vaskedesinfektorer - del 7: Krav og prøvninger til vaskedesinfektorer der anvender kemisk desinfektion til ikke invasive, ikke kritiske termolabilt medicinsk udstyr og udstyr til sundhedspleje
 13. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler; CEI, Statens Seruminstitut
 14. Operationssykepleie 2018, Grethe Myklestul Dåvøy, emnerne: Instrumentlære og sterilisering. ISBN 978-82-05-49040-6

 15. DS/EN 868-5:2018; Pakkematerialer til terminalsteriliseret medicinsk udstyr - Svejsbare poser og ruller fremstillet af porøst materiale og plastfilm. Krav og testmetoder.

 16. Hvordan håndtere eksplantater juridisk korrekt?; Jörn Klein1*, Fabian T. Hering2 og Ute Hering2. Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap.

 17. Disinfection, Sterilization, and Control of Hospital Waste; William A. Rutala and David J. Weber; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7099662/

 18. DS/ISO 22441:2022 Sterilisation af sundhedsplejeprodukter – Hydrogenperoxid fordampet ved lav temperatur – Krav til udvikling, validering og rutinemæssig kontrol af sterilisationsprocesser for medicinsk udstyr 

 19. Bundgaard K. et al: Challinging the six hour recommendation for reprocessing sterilizable medical equipment. J Hosp Infect 2019; 101: 13-19

 20. Wfhss conference i Geneve 2021. Gerhard Kimse, Aesculap AG, Germany et al. What is the best condition of transportation between Operating Room and CSSD?

 21. Wfhss conference i Barcelona 2022. Terra Kremer, USA. The Impact of Time and Enviromental Conditions on Contaminated Instrumentation.

 22. The influence of the dwell times including transportation on the cleaning of surgical instruments in the WD, Zentralsterilization, Volume 30, 2, 2022, 92-96, W. Michels et al.

 23. Villie C, Jullian-Dwsayes I, Lambert C. Influence of sodium bicarbonate pretreatment on final cleaning performance in a washerdisinfector. Zentral Steril 2023: 3 (1): 46-51 samt indlæg på Wfhss konference i Brussels i oktober 2023.

 24. Zentralsterilization, Volume 31, 6, 2023: Recommendation by the Quality Task Group (66/67:2023): The use og ultralsonic cleaners for precleaning medical devices

Litteratur anvendt i forbindelse med udarbejdelse af afsnit 1.3.9.1 om alternativ desinfektionsmetode

 

https://sonosteam.com/

https://forcetechnology.com/da/servicesektor/sundhed/sonosteam

http://hygiejnefokus.dk/fokus/sponsorer/guldsponsorer/sonosteam/

 

 

Litteratur anvendt i forbindelse med udarbejdelse af afsnit 3.6.3 om holdbarhedstider

 1. Råd og anvisninger om fremstilling af sterile artikler på sygehuse, SSI, 1989
 2. Kvalitetshåndbog for sterilcentraler, Del I, II og III, Den centrale afdeling for sygehushygiejne, SSI. 1. Udgave 2000
 3. Paul G. Standard, Don C. Mackel and G. F. Mallison; Microbiel Penetration of Muslin- and Paper Wrapped Sterile Packs Stored on Open Shelves and in Closed Cabinets, CDC, Atlanta, Georgia 1971
 4. Paul G. Standard, G. F. Mallison andDon C. Mackel and;Microbial Penetration Throug Three Types of Double Wrappers for Sterile Packs, CDC, Atlanta, Georgia 1973
 5. Hartmut Dunkelberg, MD, Ulrich Schmelz, MD; Determination of the Efficacy of Sterile Barrier Systems Against Microbial Challenges During Transport and Storage; Infection Control and Hospital Epidemiology, februar 2009, volume 30, no. 2
 6. University of Rochester Medical Center; Sterile and Materials Processing Department; Event Related Sterility; 1999
 7. SPS medical Educational Articles; Eliminating Sterile Outdates, December 2008
 8. Wfhss; Education; General; Sterilization Basics: The Sterile Supply Cycle; author Jan Huys
 9. Kimberley Clark Solutions for Sterilisation; Event Related Sterility Maintenance
 10. AWMF, Krankenhaushygiene/Hospital Hygiene, mhp-Verlag, 2. Edition, Wiesbaden, 1998; The Processing of Instruments and Materials in Hospitals and General Practice
 11. Infection Control Today; Time versus Event: Preserving Sterile Package Integrity; Kelly M. Pyrek. 04/01/2002.
 12. Infection Control Today; Guidelines for Maintaining the Sterile Field, John Roark. 08/01/2003.
 13. Sterile Packaging: The Facts of Shelf Life. 01. Mar 2006.
 14. Widmer AF, Houston A, Bollinger E, Wenzel RP; A new standard for sterility testing for autoclaved surgical trays; J Hosp Infect. 1992 Aug; 21 (4):253-60.
 15. Royal Chrildren’s Hospital, Melbourne, Australien, CSSD; The Event Related Sterility Maintenance learning package. 2004

 

Litteratur anvendt i forbindelse med udarbejdelse af kapitlet om infektionshygiejne og mikrobiologi

 1. Mikrobiologi, infektioner-immunologi- sygehushygiejne, 1. udgave, Gads forlag 2003
 2. Medicinsk mikrobiologi og infektionspatalogi, 12. udgave, forlaget Arnold Busck  2006
 3. Mikrobiologi og Hygiejne i sygeplejen; Munksgaards forlag, 1. udgave, 3 oplag 2004
 4. Klinisk Mikrobiologi, Infektioner, immunologi og Sygehushygiejne. - Gads Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2010
 5. https://videnskab.dk/
 6. https://www.medicin.wiki/bakterier/

  http://www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksikon/E/E%20coli-infektion.aspx

 7. https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/mrsa

  http://www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksikon/M/Methicillin%20resistente%20Staphylococcus%20aureus.aspx

 8. http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Mikrobiologi/Bakterier_og_mikrobiologi_generelt/spirok%C3%A6ter

 9. http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Mikrobiologi/Bakterier_og_mikrobiologi_generelt/bakterier

 10. http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/315361

 11. https://da.wikipedia.org/wiki/Gramfarvning

 12. http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/315361

 13. http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Mikrobiologi/Bakterier_og_mikrobiologi_generelt/stafylokokker

 14. https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/m/methicillin-resistente-staphylococcus-aureus

 15. https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2017/2017_10_27-danmap-vre-og-cpe

  https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/e/esbl

  https://da.wikipedia.org/wiki/ESBL-bakterie

 16. https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/d/danmap-2017

 17. http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1086087&dswid=7764

 18. https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2019/stadig-flere-alvorlige-infektioner-med-vre

   

Litteratur anvendt i forbindelse med udarbejdelse af afsnit 5.2.1.1 om Biofilm og kroniske infektioner

 1. Bakteriel teambuilding – bakterier i biofilm. Artiklen har været bragt i Dansk Kemi nr. 6/7, 2016. Af Kasper Nørskov Kragh, ph.d.1, Stephanie Geisler Crone, ph.d.-studerende1 og professor Thomas Bjarnsholt, dr.med., ph.d.1,21 Costerton Biofilm Center, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet 2 Kliniske Mikrobiologisk afdeling, Rigshospitalet
 2. Foredrag på FSSD-kongres 2019: Bakterier i miskmask kaldet biofilm er vildt svære at få has på. Foredragsholder: Trine Rolighed Thomsen, Lektor på Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet og Life Science, Teknologisk Institut.

 

Litteratur anvendt i forbindelse med udarbejdelse af kapitlet om anatomi og fysiologi

 1. Kirurgi 1; Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk, 1. udgave 1996
 2. Anatomi og fysiologi, Bind 1. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck, 2000
 3. Anatomi og fysiologi, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1.udgave 2011
 4. Anatomi og fysiologi, Munksgaard Danmark, 1. udgave 2004

 

Litteratur anvendt til kapitlet om genbehandling af fleksible endoskoper

 1. Rådets Direktiv nr. 93/42. Bekendtgørelse om medicinsk udstyr samt Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1268 af 12. December 2005. 26.05.2021 erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr samt den danske Bekendtgørelse om medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formål (BEK nr 957 af 29/04/2021).
 2. DS/EN ISO 17664:2021; Behandling af sundhedsprodukter - Information fra producenten af sundhedsprodukter ved behandling af medicinsk udstyr
 3. DS/EN ISO 15883-1:2009/A1:2014; Vaskedesinfektorer - Del 1: Generelle krav, termer, definitioner og prøvninger
 4. DS/EN ISO 15883-4:2018; Vaskedesinfektorer – Del 4: Vaskedesinfektorer til kemisk desinfektion af temperaturfølsomme endoskoper – Krav og prøvninger
 5. DS/CEN ISO/TS 15883-5:2005; Vaskedesinfektorer - Del 5: Testmedier og metoder til påvisning af rensningseffektivitet
 6. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper, 6. udgave 2018
 7. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om generelle forholdsregler i sundhedssektoren
 8. DS2451-13; Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr
 9. Olympus undervisningsmateriale: Fleksible endoskoper – opbygning, håndetering, rengøring og desinfektion
 10. Olympus basiskursus i endoskopihygiejne, 2013
 11. SCNA; Standards of Infection Control in Reprocessing of Flexible Gastrointestinal Endoscopes, 2008
 12. NHS; National Endoscopy Programme – Decontamination Standards for Flexible Endoscopes, marts 2008
 13. ESGE/ESGENA guideline for process validation and routine testing for reprocessing endoscopes in washer-disinfectors, according to the European Standard pr. EN ISO 15883, part 1, 4 og 5
 14. In use test (phase 3 test) of Channel Cleaner® Ball Brushes; Endoscopy Unit Surgical Gastrointestinal Department K Bispebjerg Hospital Copenhagen University Hospital
 15. E-learningsmateriale fra https://www.educationaldimensions.com/‎Endoskopets opbygning, funktion og vedligeholdelse, Finn West (DK), februar 2014.
 16. Diverse netmateriale for at kunne stykke historien om udvikling af det fleksible endoskop sammen.
 17. Diverse fabrikantbrochurer
 18. http://www.google.com/patents/WO2011151641A2?cl=en patent fra Lancer vedr. vacuummetoden.
 19. DS/EN 16442:2015: Opbevaringsskabe i kontrolleret miljø til klargjorte termolabile endoskoper

 

Litteratur anvendt til kapitlet om genbehandling af da Vinci robotinstrumenter

 1. Oplysninger om rengøring, desinfektion og sterilisering af genanvendelige instrumenter, tilbehør og endoskoper, der anvendes med da Vinci-, da Vinci S- og da Vinci Si-systemer. Intuitive Surgical, Inc. Delnr. 550878-04 Rev. B (Danish)
 2. Appendix til 550878-04 Rev. B. Intuitive Surgical, Inc. Delnr. 551626-01 Rev. A (Danish)
 3. 551498-01_A User Manual Reprocessing IS4000 Danish
 4. 552287-01_A Appendices Reprocessing IS4000 Danish
 5. 552949-01_A ADDENDUM,User Manual, Reprocessing, IS4000, Danish
 6. 552287-03_A_Appendices_Reprocessing_IS4000_Danish
 7. 553250-01_A Reprocessing Instructions Stapler IS4000_Danish
 8. 553158-01_A Reprocessing Instructions,Stapler,IS3000_DAN
 9. 553180-01_B_Appendices, Reprocessing Instructions,Harmonized
 10. Diverse tilgængelige testrapporter udarbejdet af SMP, GmbH, Tubingen, Tyskland omhandlende restproteintest af robotinstrumenter samt tilgængelige testrapporter udarbejdet af ISI's eget laboratorium om samme.
 11. Indlæg på DKCS’s årsmøde 2011: Udfordringer indenfor robotkirurgi set i sterilcentral perspektiv; Sterilcentralchef Gitte Antonisen, Herlev Hospital
 12. Diverse netmateriale for at kunne stykke historien om udvikling af robotkirurgi sammen.

 

Litteratur anvendt til kapitlet om grundlæggende instrumentlære

 1. Reprocessing of Instruments to Retain Value, Instrumnent reprocessing, Working Group, 10, 2012
 2. Fundementals of Instrumentation VII, Gertrud Hauser, 2009, Wfhss
 3. Reprocessing, Care and Maintenance of Aesculap Surgical Instuments. General Reprocessing Rules of Surgical Instruments
 4. Diverse artikler i Zentral Sterilisation (2006-2014)
 5. Zentralsterilisation, 2004, AK-Qualität33 om instrumentnet
 6. Kimse G., Graf. M. Comparison of cleaning and drying performance of different designs of instrument baskets. Zentr Steril 2018; 26 (2): 94-99
 7. Kimse G., Graf. M. Comparison of the cleaning and drying performance of different instrument tray designs and accessories. Zentral Steril 2021; 29 (1): 42-47

 

Litteratur anvendt til kapitlet om Mikro Invasiv Kirurgi

 1. CIMIS, Chicago Institue og Minimally Invasive Surgery. Introduction to laparoscopic surgery.
 2. History of Minimal Access Surgery, Prof. Dr. R. K. Mishra
 3. History of minimally invasive surgery, B. Radojcic et.al.
 4. Diverse søgninger på Wikepedia

 

Litteratur anvendt til kapitlet om mikroinstrumenter

 1. J.P.C.M van Doornmalen Gomez Hoyos, R.A.C. van Wezel; Case study on the orientation of phago hand pieces during steam sterilization processes; Journal of Hospital Infection 90 (2015) 52-58.
 2. CEI-Nyt nr. 132, april 2015

 

Litteratur anvendt til kapitlet om Lager og Logistik

 1. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) om nybygning og renovering; CEI, Statens Seruminstitut
 2. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) om håndhygiejne; CEI, Statens Seruminstitut
 3. DS2451-13; Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren: Krav til genbehandling af sterilserbart medicinsk udstyr
 4. Svensk Förening för Vårdhygien, SFVH, FYFFE 2008; Förrådshåndtering och transport av medicintekniska produtker med specificerad renhetsgrad til och inom hälse-, sjuk- och tandvård.

 

Litteratur anvendt til afsnittet om casecart

 1. Miller Herman, Making a Case for Case Carts Research Summary
 2. FORUM Medical Devices & Processes, Volume 22, 2014: Decision criteria for selecting the “right” closed trolley system for an optimal reprocessing cycle
 3. Danske Regioner; Rapport fra Pejlemærkegruppe; Sterilgodsproduktion. 2012
 4. Danske Regioner; Rapport fra Pejlemærkegruppe; Transportteknologier. 2013
 5. Afrapportering for DEFU STEPP projektet. Den fuldautomatiske sterilcentral og procedurepakning. Syddansk Universitet - University of Southern Denmark. Projektleder, viceinstitutleder Oluf Larsen, Institut for Teknologi og Innovation, SDU 12-04-2013
 6. DS2451-13;2011: Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren; Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr.
 7. NIR for desinfektion i sundhedssektoren, CEI, SSI

 

Litteratur anvendt til kapitlet om indkøb/anskaffelse af medicinsk udstyr til en- og flergangsbrug

 1. Rådets Direktiv nr. 93/42. Bekendtgørelse om medicinsk udstyr samt Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1268 af 12. December 2005. 26.05.2021 erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr samt den danske Bekendtgørelse om medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formål (BEK nr 957 af 29/04/2021).
 2. DS/EN ISO 17664:2021; Behandling af sundhedsprodukter - Information fra producenten af sundhedsprodukter ved behandling af medicinsk udstyr
 3. http://en.wikipedia.org/wiki/European_Committee_for_Standardization
 4. DS2451-13:2011, Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren; Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr
 5. DS/EN 285+A2:2009 – Store autoklaver
 6. DS/EN ISO 17665-1; Sterilisation af sundhedsplejeprodukter – Dampsterilisering – Del 1: Krav til udvikling, validering og rutinekontrol af en sterilisationsproces for medicinsk udstyr
 7. DS/CEN ISO/TS 17665-2; Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Dampsterilisation - Del 2: Vejledning i anvendelse af ISO 17665-1
 8. Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk udstyr, Norsk oversættelse af Sterilization of Medical Supplies by Steam, Volume 1 - Generel Theory, Jan Huys, 2004 ved Anne Solberg, 2014.
 9. Svensk Förening för Vårdhygien, SFVH, FYFFE 2008; Förrådshåndtering och transport av medicintekniska produtker med specificerad renhetsgrad til och inom hälse-, sjuk- och tandvård.

 

Til afsnit 9.1.1 Forordning om medicinsk udstyr (RMD) fra 2020 er følgende litteratur anvendt:

 1. Deltagelse i European Symposium on the New Agreed Draft Regulations on Medical Devices, 7-8. November 2015 i Prague
 2. https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/udvalg/~/

media/9A082A1C79D04BFCB8C07A46B831060A.ashx   (se side 24)

 1. http://testlab.madebydelta.com/nyhed/sikker-navigation-nye-krav-leverandoerer-medicinsk-udstyr/
 2. Lægemiddelstyrelsens hjemmeside om Medicinsk Udstyr 
 3. Foredrag ved Stine Jønson fra Lægemiddelstyrelsen på FSSD årskongres i maj 2019.
 4. Zentralsterilization, volume 28, 3/2020; Implications of MDR for the operators of medical devices in healthcare institutions - update

 

Litteratur anvendt til kapitlet om Mærkning af instrumenter - metoder og systemer

 1. Radio Frequency Identification (RFID) in Healthcare, Benefits, Limitations, Recommendations, A HIBCC White paper. 2006.
 2. Current surgical instrument labeling techniques may increase the risk of unintentionally retained foreign objects: a hypothesis; Ipaktchi et al. Patient Safety in Surgery 2013, 7:31
 3. Development of System for Managing Individual Surgical Instruments by RFID; K. Yamashita et al, IFMBE Procedings 37.p.p, 2011
 4. RFID-Based Healthcare Workflow Management in Sterile Processing Departments; Conference paper, January 2012
 5. Application package: Surgical Instrument Traceability, Version 6; Department of Health/GS1, UK, 2011
 6. The Management of Medical Equipment using GS1 Standards Version 1.0 David Weatherby; 2014
 7. Instrument Marking Systems, CIS Lesson no. 229
 8. Identification of Surgical Instruments by Means of Data Matrix Codes; F. Kramp*, F. Laugerette, V. Archer, A. Astier, Zentralsterilisation, 16 (5); 2008
 9. Diverse søgninger på Wikepedia

 

Litteratur anvendt til afsnittet i Værktøjskassen om "Teams"

 1. Det samarbejdende menneske; Vagn Strandgaard, Finn van Hauen; Bjarne Kastberg
 2. Aktiviteter for Teambuilding; Vagn Strandgaard, Finn van Hauen; Bjarne Kastberg
 3. Organisationsteori; struktur, kultur, processer; Jørgen Frode Bakka & Eigil Fivesdal
 4. Teamwork, metoder til effektivt samarbejde, Michael West
 5. Ledelsesgrupper, betingelser for succes og fiasko, Meridith Belbin
 6. Belbin, håndbog – succes på jobbet
 7. Dansk management forum; Film og materiale
 8. Dansk management center; Film og materiale

 

Litteratur anvendt til afsnittet i Værktøjskassen om "Fagidentitet"

 1. Sigurjonsson, Gudmundur (2002): Dansk vekseluddannelse i støbeskeen – fra lavstidens mesterlære til moderne dansk vekseluddannelse, Århus, Århus Universitet, Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskaberne.
 2. Smistrup, Morten (2002): Mennesker og faglighed i danske banker, en statistisk profil af danske bankmedarbejdere, Rapport til finansforbundet, januar 2002, Finansforbundet.
 3. Smistrup, Morten (2003): Bankmedarbejderen – splittet mellem Varnæs og Scrooge – Om fag, faglighed og identitet blandt danske bankmedarbejdere, ph.d.-afhandling ved Roskilde Universitetscenter

 

Litteratur anvendt i forbindelse med udarbejdelse af afsnittet om værnemidler

 1. Vejledning om arbejdsdragt indenfor sundheds- plejesektoren, Sundhedsstyrelsen, 2011
 2. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 210 - 14. marts 2018 om indretning m.v. af personlige værnemidler, https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/indretning-personlige-vaernemidler-210/
 3. bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010 om brug af personlige værnemidler med senere ændringer.
 4. Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer om håndhygiejne, 2. udgave 2018
 5. Handskeguide til hospitalerne i Region Midtjylland, Vejledning, februar 2016, Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø,
 6. https://www.frederiksen.eu/inspiration-forsoeg/kemi/kemikaliesikkerhed/handskeguide
 7. http://www.os-safetycenter.dk/da-DK/Produktsupport/Handsker
 8. https://mediqdanmark.dk/
 9. Sundhedsstyrelsens vejledning om latexallergi
 10. Viden om handsker (håndværn); D-S Academy
 11. Måling af gennembrudstider på engangshandsker; Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, okt. 2005
 12. Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer om generelle forholdsregler i sundhedssektoren, CEI, SSI
 13. Medicinske ansigtsmasker, Mölnlycke
 14. At-vejledning om øjenværn, D.5.8 om øjenværn
 15. Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler
 16. Diverse brochurer omhandlende engangsovertrækskitler og operationshuer
 17. Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for det præ-, per- og postoperative område, Central Enhed for Infektionshygiejne, SSI
 18. Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper, CEI 5. udgave 2012, Version 2 Maj 2013
 19. http://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/vidensbank/hygiejnehaandbog/haandhygiejne/brug-af-engangshandsker
 20. http://www.sund-hud.dk/om_haandeksem/handsker/handskeallergi
 21. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/arbejdsmedicin/arbejdsrelaterede-eksponeringer/kemiskbiologisk/latex-eksponering-paa-arbejdet/
 22. http://www.kemifokus.dk/latex-allergi-og-handsker/
 23.  Anvendelse af desinfektionsmidler ved infektioner med Clostridium difficile, SSI, CEI, 2009

 

Litteratur anvendt ved udarbejdelse af kapitlet om arbejdsmiljø

 1. https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love
 2. https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejdets-udforelse-559
 3. https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/d-1-1-arbejdspladsvurdering
 4. https://www.regionh.dk/job/Region-Hovedstaden-som-arbejdsplads/Medarbejderpolitik-og-samarbejde/Sider/Samarbejdsorganisation.aspx
 5. https://www.arbejdsmiljoweb.dk/amo
 6. https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/regler-i-arbejdsmiljoet
 7. https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo

 

Litteratur anvendt ved udarbejdelse af kapitlet om Kirurgiske indgreb

 1. Lærebog i Øjensygdomme; forlaget Liva1. udgave - 1 oplag 2015; Henrik Lund - Andersen, Torben Lykke Sørensen, Pernille Mellerkær & Jørgen Villumsen
 2. Øjensygdomme, en kortfattet lærebog; FADLs Forlag 1. udgave 2008, oversat og bearbejdet til dansk af Thomas Knutzen
 3. Kirurgi, grundbog for ergoterapeuter og fysioterapeuter; FADLs forlag, 1. udgave 2006, Hanne Hulgaard
 4. Basisbog i medicin og kirurgi 5. udgave, Munksgaard Danmark 2012
 5. Ortopædkirurgi 4 udgave, Munksgaard Danmark 2008
 6. Klinisk neurologi og neurokirurgi 4 udgave 2004

 7. Sundhedsstyrelsens specialeplan 2008

   

   

 

Litteratur anvendt ved udarbejdelse af kapitlet om kvalitet og kvalitetsudvikling

 1. Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, 2016. Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner & Metodehåndbog i Kvalitetsudvikling.
 2. Langley, G. J. et al, 2009. The Improvement Guide. 2 edn. San Fransisco: Jossey-Bass

 

Litteratur anvendt ved udarbejdelse af afsnit 1.12 om Robotteknologi og automatisering

 1. It-understøttelse af Region Hovedstadens regionale sterilcentraler, projektleder Lisa Kofoed, Regional Sterilcentral, Rigshospitalet
 2. Er din næste kollega en robot? – Alectia
 3. Antonisen Consult: Regional Sterilcentral, 2017
 4. Antonisen Consult: Præsentation, Wfhss, Mexico 2018
 5. Hospital Drift & Arkitektur 8, 2020; Teknikken virker som håbet på de to nye sterilcentraler
 6. Beskrivelse af procesflow på Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Uploadet af NIRAS Process Simulation